Výzva k podání nabídek – „Zajištění účasti na výstavních akcích″X