Výzva k podání nabídek – „Zajištění vzdělávacích aktivit″X