Členská základna

Základnu AMSP ČR tvoří podniky, živnostníci, profesní spolky a organizace podporující MSP

AMSP ČR

AMSP ČR reprezentuje a zastupuje zájmy malých a středních podniků, živnostníků, profesních spolků, odborných sdružení a cechů. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváříme nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání.

 

Základnu AMSP ČR tvoří jak kolektivní členové (asociace, profesní spolky, cechy, svazy, sdružení klastry), tak konkrétní podnikatelé, dále členové pracovních platforem, čestní členové a projektoví členové. S ohledem na rozsah a zaměření základny diversifikovala asociace veškeré služby tak, že vytváří speciální služby pro následující segmenty: začínající podnikatelé, řemeslníci, rodinné firmy, malé restaurační provozovny, malé obchodní provozovny, drobní pěstitelé a producenti, ženy v podnikání, podnikatelé 55+. Současně vytváří odborný servis napříč jednotlivými podnikatelskými segmenty, a to na bázi daňově-sociálního, exportního, inovačního, vzdělávacího, bankovního a dotačního výboru. Jednotlivé výbory slouží rovněž jako připomínková místa pro státní instituce.

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html