Bydliště statutárních orgánů se může stát neveřejným údajem

Bydliště statutárních orgánů se může stát neveřejným údajem

Praha, 16. 5. 2018. Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků v obchodním rejstříku by se podle návrhu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) staly neveřejnými. Rejstříkový soud by je sdělil pouze tomu, kdo na tom prokáže právní zájem. S ohledem na nařízení GDPR o ochraně osobních údajů fyzických osob se AMSP ČR rozhodla vyvolat změnu s cílem chránit citlivá data také osob v orgánech obchodních společností, které dnes musí na rejstříkový soud uvádět mimo ekonomických údajů a základních dat o firmě rovněž adresu trvalého pobytu. Návrh změny zákona má slušnou šanci projít, neboť většina parlamentních stran se změně nebrání.

Současný stav úpravy veřejných rejstříků si zakládá na úplné transparentnosti. Tato situace se týká i údajů, u kterých je jejich publicita nadbytečná. Těmito údaji jsou podle AMSP ČR trvalá bydliště, případně místa pobytu, jednotlivých společníků právnických osob a členů statutárních orgánů těchto právnických osob. S příchodem nového vnímání ochrany osobních údajů, převážně způsobené účinností nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, by tyto osobní údaje měly být neveřejné a rejstříkovým soudem sdělovány jenom tomu, kdo na tom prokáže právní zájem.

Stávající povinnost je stanovena s ohledem na historický vývoj a s ohledem na původní obchodní zákoník. V rámci testu proporcionality není podle AMSP ČR dán státní zájem na zveřejňování těchto údajů větší, než zájem na ochraně osobní integrity subjektů těchto údajů, a to tím spíše, že jsou dnes firmy a jejich statutární zástupci povinni ve zvýšené míře chránit citlivá data svých obchodních partnerů nebo zaměstnanců.

Údaje o členech statutárních orgánů a společníků by byly i nadále nutným údajem, který jednotlivé společnosti budou muset rejstříkovým soudům poskytnout. S ohledem na přístupnost těchto údajů orgánům státní správy, a s ohledem na právní subjektivitu právnických osob, není tak nadále shledán důvod, aby tyto údaje byly sdělovány veřejně.

AMSP ČR proto připravila u příležitosti projednávání národní úpravy evropského nařízení GDPR návrh změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Navrhovaná změna zohledňuje, že údaje členů orgánů právnických osob a společníků právnických osob o místě bydliště a místě pobytu budou neveřejné. Současně AMSP ČR zahájila projednávání změny s parlamentními stranami.

Zdeněk Tomíček, místopředseda AMSP ČR k tomu uvádí: “Ve srovnání s mnoha zeměmi EU jsou v českém obchodním rejstříku zveřejňována bydliště fyzických osob v orgánech obchodních korporací. Bez ohledu na existenci jakéhokoli právního zájmu si tak každý může zjistit adresu těchto osob, což je vystavuje zbytečné zátěži a riziku. S ohledem na nadcházející účinnost nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je na místě stávající stav náležitě upravit. Připravili jsme proto v Asociaci k projednání návrh změny rejstříkového zákona a souvisejících právních předpisů.” 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR shrnuje: „Pokud neučiníme změnu, vznikne s ohledem na nařízení GDPR značná nerovnováha. Na jedné straně zásadním způsobem zpřísňujeme ochranu dat fyzických osob a za nedodržení nařízení trestáme podnikatele nemalými sankcemi, současně jsou ale osobní data podnikatelů běžně přístupná. Nikdo nezpochybňuje, že firmy musí v obchodním rejstříku zveřejňovat finanční výsledky a veškeré údaje o společnosti, ale adresa trvalého bydliště dotčených osob nemá s obchodními aktivitami společnosti co do činění, naopak statutární orgány a jejich rodiny se mohou stát snadno terčem útoku.“

Tiskovou zprávu naleznete zde:
TZ-2018-05-16-Obchodní rejstřík

Přílohu naleznete zde:
TZ-2018-05-16-příloha_Návrhy_změn obchodní rejstřík

Štítky:


X