101. průzkum AMSP ČR: RODINNÉ FIRMY A JEJICH POSTOJ K ZAMĚSTNANCŮM

101. průzkum AMSP ČR: RODINNÉ FIRMY A JEJICH POSTOJ K ZAMĚSTNANCŮM

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Zástupci rodinných firem v ČR

Metoda sběru dat: Dotazování metodou CASI prostřednictvím Ipsos online panelu Populace.cz

Sběr dat: 19. 4. do 28. 4. 2023

Velikost vzorku:  200

Průměrná délka dotazníku:  Strukturovaný dotazník o délce cca 10 minut

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP ČR_RODINNÉ FIRMY A ZAMĚSTNANCI

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html