102. průzkum AMSP ČR: ESG A UDRŽITELNOST Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

102. průzkum AMSP ČR: ESG A UDRŽITELNOST Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat:  1. 2. – 14. 2. 2023

Velikost vzorku: 255 podniků

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_ESG a MSP

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory ŠKODA AUTO, a.s., společnosti Google, Komerční banky, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.Deloitte CZ Services s.r.o., PKF APOGEO Group, SE,
Merxu s.r.o. a agentury CzechInvest.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html