103. průzkum AMSP ČR: EXPORT MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

103. průzkum AMSP ČR: EXPORT MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých o velikosti 4-249 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování, Ipsos B2B panel

Sběr dat: 24. 5. – 6. 6. 2023

Velikost vzorku:  200 podniků

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %

Průzkum ke stažení zde:
EXPORT MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2023

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. a Komerční banky, a.s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html