11. průzkum AMSP ČR (pro MPO) – Využití pomoci z OPPI

11. průzkum AMSP ČR (pro MPO) – Využití pomoci z OPPI

Na základě zadání Řídícího orgánu OPPI provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dotazníkové šetření mezi malými a středními podniky ohledně využití pomoci z OPPI. Cílem této malé evaluační studie bylo získání zpětné vazby ze strany malých a středních podniků (MSP) pro potvrzení absorpční kapacity MSP jako příjemců podpory ze strukturálních fondů EU, námětů na zaměření věcných priorit MSP pro nové programovací období kohezní politiky EU 2014—2020 a návrhů na administrativní zjednodušení.

Termín realizace projektu: duben — červen 2011
Výsledky 11. průzkumu AMSP ČR - OPPI Výsledky 11. průzkumu AMSP ČR – OPPI (1,91 MB)

Studie rovněž zveřejněna zde:

http://www.mpo.cz/dokument89003.html

http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/277-evaluace-a-jine-analyzy.htmlhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html