18. průzkum AMSP ČR – Značky kvality a jejich vnímání spotřebiteli a podnikateli

18. průzkum AMSP ČR – Značky kvality a jejich vnímání spotřebiteli a podnikateli

Hlavními cíli průzkumu bylo zjistit, jakým způsobem mohou podnikatelé podpořit svůj prodej domácích výrobků využitím ověřených značek kvality, které faktory jsou pro spotřebitele důležité při nákupu zboží a prozkoumat, co lidé chápou pod pojmem kvalita a jak se k takovým výrobkům staví.

Metodologie

  • Cílová skupina: Vzorek české populace nad 18 let (n=521)
  • Výzkumná metoda: formou telefonických rozhovorů s pomocí počítače (metoda CATI)
  • Datum sběru dat: 11.6.–18.6.2012.


Realizaci sběru a analýzu dat provedla agentura ASPECTIO, a. s.

Výsledky 18. průzkumu AMSP ČR.pdf Výsledky 18. průzkumu AMSP ČR.pdf (2,01 MB)

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X