22. průzkum AMSP ČR – Názory majitelů a jednatelů k rodinnému podnikání

22. průzkum AMSP ČR – Názory majitelů a jednatelů k rodinnému podnikání

Cílem průzkumu bylo zjistit názory majitelů a jednatelů k rodinnému podnikání. Výzkum byl zaměřen na malé a střední rodinné firmy, proto byly do šetření zahrnuty pouze společnosti, které mají 5 až 249 zaměstnanců.

Metodologie:

  • Cílová skupina: malé a střední rodinné firmy (n=64)
  • Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování
  • Datum sběru dat: červen 2013


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
 

Definice rodinné firmy:
Většina vlastnických práv nebo kontrola a rozhodování je v rámci rodiny. Alespoň jeden z rodinných příslušníků se přímo podílí na chodu firmy.


Výsledky 22. průzkumu AMSP ČR.pdf Výsledky 22. průzkumu AMSP ČR.pdf (1,09 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html