25. průzkum AMSP ČR – Vnímání řemesel v české populaci

25. průzkum AMSP ČR – Vnímání řemesel v české populaci

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké je vnímání řemesel českou populací a zároveň jak vnímají svou situaci samotní řemeslníci.

Metodologie:

  • Cílová skupina: 1010 respondentů,  z toho 808 obecná populace ve věku 18-65 let, 202 řemeslníků
  • Výzkumná metoda: on-line dotazování v rámci Ipsos panelu (dotazník vyplňovaný samotným respondentem – programovaný strukturovaný dotazník)
  • Datum sběru dat: duben 2014

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Výsledky 25. průzkumu AMSP ČR.pdf Výsledky 25. průzkumu AMSP ČR.pdf (4,17 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html