37. průzkum AMSP ČR – Atraktivita řemeslných oborů

37. průzkum AMSP ČR – Atraktivita řemeslných oborů

Metodologie

  • Cílová skupina: 500 respondentů – rodiče dětí, které navštěvují 7. – 9. ročník ZŠ, dále 2 skupinové diskuse s žáky 9.tříd (Praha, Jihlava)
  • Výzkumná metoda: online dotazování na Ipsos panelu respondentů
  • Datum sběru dat: leden 2016

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos_pro_AMSP_Remesla_2015_05_02_2016.pdf Ipsos_pro_AMSP_Remesla_2015_05_02_2016.pdf (2,13 MB)

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html