42. průzkum AMSP ČR – Postoje žen k podnikání

42. průzkum AMSP ČR – Postoje žen k podnikání

Cílem výzkumu je zmapovat motivace a překážky v podnikání, zájem o další podnikatelské vzdělávání, využívané způsoby propagace a postoje okolí k ženě podnikatelce.

Metodologie:

Cílová skupina: respondentky platformy ŽENY s.r.o. a Podnikavá žena (n=670)
Výzkumná metoda: CAWI – online dotazníky rozesílané na respondentky
Datum sběru dat: srpen – září 2016


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Vysledky_42._pruzkumu_AMSP_CR.pdf Vysledky_42._pruzkumu_AMSP_CR.pdf (918,22 KB)

Tento průzkum vznikl v rámci projektu AMSP ČR „Podnikavá žena“ za laskavé podpory partnera projektu Raiffeisenbank.

RB_logo.JPGhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html