56. průzkum AMSP ČR: Jak MSP přistupují k výzkumu a vývoji a jak pro spolupráci s výzkumnou sférou vyžívají národní a evropské zdroje.

56. průzkum AMSP ČR: Jak MSP přistupují k výzkumu a vývoji a jak pro spolupráci s výzkumnou sférou vyžívají národní a evropské zdroje.

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu – CATI telefonické dotazování

Cílová skupina:  Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců

Velikost vzorku: 500 firem

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník v délce 10 minut

Sběr dat: 17. 8. – 1. 9. 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Dotace_závěrečná zpráva výzkum MSPhttps://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X