55. průzkum AMSP ČR: PRAKTICKÁ VÝUKA

55. průzkum AMSP ČR: PRAKTICKÁ VÝUKA

Metodologie kvantitativní části:

 

Metoda výzkumu: strukturovaný online dotazník

Cílová skupina: dospělá internetová populace ČR ve věku 18–65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání)

Velikost vzorku: 121 firem

Sběr dat:  12. do 14. 3. 2018

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

TZ-2018-03-28-příloha-Ipsos-pro-AMSP_Praktická výuka_březen 201812

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X