58. průzkum AMSP ČR: Výroční průzkum k trendům RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

58. průzkum AMSP ČR: Výroční průzkum k trendům RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: Telefonické dotazování  (CATI)

Cílová skupina: Majitelé rodinných firem

Velikost vzorku: 331

Sběr dat:  Květen 2018

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník o délce cca 15 minut

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum-úskalí generační výměny-VÝSLEDKY s komentářem AMSP

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html