59. průzkum AMSP ČR: SILVER BUSINESS – Podnikání a zaměstnávání seniorů

59. průzkum AMSP ČR: SILVER BUSINESS – Podnikání a zaměstnávání seniorů

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: CASI online panelové dotazování

Cílová skupina: Lidé ve věku 55-75 let

Velikost vzorku: 315

Sběr dat:  10.5.-15.5.2018

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník do 10 minut

 

Metoda výzkumu: CATI – telefonické dotazovaní

Cílová skupina: Malé a střední firmy (5-250 zaměstnanců) – ředitelé, jednatelé, personalisté

Velikost vzorku: 250

Sběr dat: 5.-11.5.2018

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník do 10 minut

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Silver Business_Firmy_závěrečná zpráva_05172018-kom.AMSP

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html