60. průzkum AMSP ČR: VÝZKUM S MALÝMI PROVOZOVATELI POHOSTINSTVÍ

60. průzkum AMSP ČR: VÝZKUM S MALÝMI PROVOZOVATELI POHOSTINSTVÍ

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: CAWI – online dotazovaní

Cílová skupina: Provozovatelé pohostinství

Velikost vzorku: 301 provozovatelů

Sběr dat: 16.4 – 4.5. 2018

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník do 15 minut

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Výsledky průzkumu RESTAURACE

Průzkum se realizoval za laskavé podpory společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

Štítky:


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html