61. průzkum AMSP ČR: TRENDY V EXPORTU MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

61. průzkum AMSP ČR: TRENDY V EXPORTU MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: CATI – telefonické dotazování firem

Cílová skupina: Malé a střední firmy

Velikost vzorku:  5-250 zaměstnanců

Sběr dat: 14.5.-30.5. 2018

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce 15 minut

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Export výsledky

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html