62. průzkum AMSP ČR: Využívání stravenek v restauracích

62. průzkum AMSP ČR: Využívání stravenek v restauracích

Metodologie kvantitativní části:

Výzkum: Zaměstnanecké benefity

Dodavatel: ppm factum research s.r.o. (ID 170157)

Cílová skupina: lidé ve věku 18 let a více, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, a od svého zaměstnavatele dostávají buď stravenky, nebo příspěvek na volnočasové aktivity (zároveň nepracují ve společnosti s vlastní závodní jídelnou)

Metoda : CAWI –on-line dotazování na panelu uživatelů internetu

Sběr dat: 3. -9. 4. 2018

Průměrná délka rozhovoru: 25 minut

Velikost výběrového souboru: N = 2 680 základní soubor zaměstnanců, n = 1 180 dostávají příspěvek na stravování nebo volnočasové benefity a nemají závodní jídelnu

Výběr:  reprezentativní výběr se stanovením kvótna pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region; kvóta na stravenky (500 má; 500 nemá) a volnočasové benefity (aspoň 500)

Analýza: zpracování statistickým programem SPSS, čištění dat, třídění 1. a 2. stupně

UZS_AMSP_stravenky_5_2018

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html