66. průzkum AMSP ČR: Využívání online technologií pro podnikání

66. průzkum AMSP ČR: Využívání online technologií pro podnikání

Metodologie kvantitativní části:


Výzkum: 
Strukturovaný dotazník o délce 12 minut

Cílová skupina: OSVČ a malé + střední firmy (do 250 zaměstnanců)

Metoda: CATI a CASI – telefonické + online dotazování firem

Sběr dat:  13.8-11.9.2018

Průměrná délka rozhovoru: 5 minut

Velikost vzorku: 743 firem/podnikatelů

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

TZ-2018-10-11-příloha výsledky průzkumu (002)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X