74. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem

74. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Malé a střední firmy od 5 do 250 zaměstnanců, které alespoň část výroby/služeb exportují

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat:  červen 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 13 minut

Velikost vzorku: 400 podnikatelských subjektů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Exportéři 2019_Závěrečná zpráva

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X