75. průzkum AMSP ČR: Digitální FARMA

75. průzkum AMSP ČR: Digitální FARMA

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních zemědělských podniků od 1 do 250 zaměstnanců, OSVČ v zemědělství

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat: 18. 2.- 22. 2. 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut

Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů z toho 30 OSVČ, 70 firem

Průzkum ke stažení zde:
Digitální farma_výsledky-kom. AMSP ČR

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X