76. průzkum AMSP ČR: Inovace a role banky při implementaci inovací

76. průzkum AMSP ČR: Inovace a role banky při implementaci inovací

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat: květen 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 10 minut

Velikost vzorku: 400 podnikatelských subjektů

Průzkum ke stažení zde:
Inovace a role banky při implementaci inovací

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Česká spořitelna, a. s.X