80. průzkum AMSP ČR: RODINNÉ FIRMY A RESTART HOSPODÁŘSTVÍ

80. průzkum AMSP ČR: RODINNÉ FIRMY A RESTART HOSPODÁŘSTVÍ

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Zástupci vedení rodinných firem

Metoda sběru dat: Mix telefonického a online dotazování

Sběr dat:  v období 22.5.-1.6.2020

Výzkumný nástroj: dotazník o délce 15 minut

Velikost vzorku: 210 respondentů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Rodinné firmy a restart hospodářství 6_2020 TZ

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html