81. průzkum AMSP ČR: Export a covid-19

81. průzkum AMSP ČR: Export a covid-19

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních exportujících podniků (5-250)

Metoda sběru dat: CATI (telefonické dotazování)

Sběr dat:  v období 1.- 8. 6. 2020

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 12 minut

Velikost vzorku: 301 exportérů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Exportéři a Covid-19_závěrečná zpráva-kom. AMSP ČR

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html