83. průzkum AMSP ČR: Zaměstnanci v malých a středních firmách

83. průzkum AMSP ČR: Zaměstnanci v malých a středních firmách

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 1-250 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Kombinace CATI telefonického dotazování a CAWI online vyplňování dotazníku

Sběr dat: 1. – 23. 9. 2020

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 15 minut

Velikost vzorku: 200 subjektů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Zaměstnanci_10_2020_závěrečná zpráva_KOM. AMSP ČR

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html