85. průzkum AMSP ČR: Investice v rodinných firmách a jejich podpora

85. průzkum AMSP ČR: Investice v rodinných firmách a jejich podpora

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Zástupci vedení rodinných firem

Metoda sběru dat: Strukturovaný dotazník o délce 15 minut

Sběr dat: 26.4. do 10.5. 2021

Výzkumný nástroj: Mix telefonického (CATI) a online (CAWI) dotazování

Velikost vzorku: 200

Průzkum ke stažení zde:
Investice v rodinných firmách a jejich podpora – výsledy průzkumu

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X