87. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem

87. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: OSVČ a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců
(Vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 %)

Metoda sběru dat:  Kombinace online a telefonického dotazování (CAWI/CATI)

Sběr dat: 17. -29. 5. 2021

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 10 minut

Velikost vzorku:  300 podniků

Průzkum ke stažení zde:
Výsledky průzkumu EXPORT 2021_verejne

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html