89. průzkum AMSP ČR: Inovace

89. průzkum AMSP ČR: Inovace

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Firmy o velikosti 4-250 zaměstnanců
(Vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 %)

Metoda sběru dat: Kombinace telefonického a online dotazování

Sběr dat:  25.8. – 8.9.2021

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut

Velikost vzorku: 301 firem, sběr proběhl

Průzkum ke stažení zde:
Průzkum Inovace v MSP 9.2021

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory České spořitelny, a. s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html