92. průzkum AMSP ČR: Vzdělávání a finanční podpora v Rodinných firmách

92. průzkum AMSP ČR: Vzdělávání a finanční podpora v Rodinných firmách

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Zástupci vedení rodinných firem

Metoda sběru dat: Mix telefonického a online dotazování

Sběr dat: 8. 4. – 27. 4. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 15 minut

Velikost vzorku: 262 respondentů

Průzkum ke stažení zde:
Průzkum_rodinné firmy_05052022

 

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory Deloitte CZ Services s.r.o., Slavia pojišťovny a.s. a České spořitelny, a. s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html