94. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem, jeho financování a digitalizace

94. průzkum AMSP ČR: Export malých a středních firem, jeho financování a digitalizace

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: OSVČ a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců, alespoň část výroby/služeb exportují  (vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 %)

Metoda sběru dat: Online dotazování prostřednictvím Ipsos B2B panelu

Sběr dat:  10. – 25. 5. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 10 minut

Velikost vzorku: 205 podniků, sběr proběhl

Průzkum ke stažení zde:
Výsledky export-IPSOS pro AMSP ČR, 8. 6. 2022

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

 

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory České exportní banky, a.s.  a společnosti Google.

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html