95. průzkum AMSP ČR: Pokrok v digitalizaci podniků

95. průzkum AMSP ČR: Pokrok v digitalizaci podniků

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: OSVČ a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování prostřednictvím Ipsos B2B panelu

Sběr dat:  24. 8. – 16. 9. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut
Zeleně vyznačené rozdíly jsou statisticky významné na úrovni 90 % oproti celkovým výsledkům.

Velikost vzorku: 244 podniků (1/3 výroba, 1/3 řemeslo, 1/3 služby, 24 % OSVČ, 76 % firmy se zaměstnanci, 51 % obrat do 11 mil. Kč, 44 % obrat nad 11 mil. Kč, zbytek obrat neuvedl)

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP ČR Pokrok v Digitalizaci

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory ŠKODA AUTO, a.s., Komerční banky, a.s., společnosti Google a CzechInvestu.



https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html