96. průzkum AMSP ČR: Výzkum inovací v malých a středních firmách

96. průzkum AMSP ČR: Výzkum inovací v malých a středních firmách

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Firmy o velikosti 4-250 zaměstnanců
Vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 %

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat:  5. 9. – 27. 9. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut

Velikost vzorku: 300 firem

Průzkum ke stažení zde:
Průzkum Inovace 2022

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory České spořitelny a.s.

Štítky:


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html