97. průzkum AMSP ČR: CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

97. průzkum AMSP ČR: CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků
o velikosti 4-249 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat: 17. – 27. 10. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou signifikantní na hladině 90 %

Velikost vzorku: 150 firem

Průzkum ke stažení zde:
97. průzkum AMSP ČR Cirkulární ekonomika

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory ŠKODA AUTO, a.s., Komerční banky, a.s., společnosti Google a CzechInvestu.

Štítky:


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html