99. průzkum AMSP ČR: PŘÍSTUP BANK K PODNIKATELŮM

99. průzkum AMSP ČR: PŘÍSTUP BANK K PODNIKATELŮM

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Osoby samostatně výdělečně činné

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat: Sběr proběhl mezi 25. 11. 2022 a 7. 12. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %.

Velikost vzorku: 301 podnikajících soukromých osob

(Vzorek byl utvořen tak, aby byla přibližně polovina mužů a polovina žen ze všech oborů podnikání)

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Přístup bank k podnikatelům

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory České spořitelny, a.s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html