Aid for Trade 2019 – Etiopie

Aid for Trade 2019 – Etiopie

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Etiopie

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Školení představitelů Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie v ČR“ v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019.

Hlavním cílem projektu je zejména pomoc při posílení odborných kapacit odpovědných pracovníků Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie (Ministry of Trade and Industry of Ethiopia) v oblasti zavádění principů podpory liberalizace obchodu, zavádění efektivní podpory a urychlení potřebných reforem a liberalizace etiopského hospodářství, budování obchodních kapacit a zlepšování zapojení Etiopie do mezinárodního obchodního rámce.

Povinností AMSP ČR je zrealizování osmidenní studijní cesty do České republiky pro 3 etiopské účastníky nominované partnerskou stranou. Přesný termín a obsahová náplň studijní cesty bude ustanovena na základě vzájemné komunikace.

Číslo projektu: N006/19/V00004710

Termín realizace: 05 – 11/2019

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html