Aid for Trade 2019 – Zambie

Aid for Trade 2019 – Zambie

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Zambie

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na podporu investic a obchodu Zambie (ZDA)“ v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019.

Hlavním cílem projektu je zejména pomoc při posílení odborných kapacit – znalostí, dovedností a postojů odpovědných pracovníků ze zambijské Agentury na podporu investic a obchodu (ZDA – Zambia Development Agency). Současně je cílem i posílení role soukromého sektoru v Zambii v zájmu liberalizace obchodu, podpory růstu malých a středních podniků, jejich exportních kapacit, konkurenceschopnosti a plynulého vstupu na trhy EU.

Povinností AMSP ČR je příprava a realizace osmidenní studijní cesty do České republiky pro 2 zambijské účastníky nominované partnerskou stranou. Přesný termín a obsahová náplň studijní cesty bude ustanovena na základě vzájemné komunikace.

Číslo projektu: N006/19/V00004723

Termín realizace: 05 – 11/2019

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html