Aid for Trade 2020 – Bosna a Hercegovina

Aid for Trade 2020 – Bosna a Hercegovina

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020 – Bosna a Hercegovina

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny a malým a středním podnikům (MSP) na cestě k digitalizaci“ v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020.

Hlavním cílem projektu je poskytnutí poradenské pomoci Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny a zprostředkování informací v oblasti pomoci malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci, zejména zavádění digitálních technologií v zájmu zlepšení organizace práce, zvýšení efektivity a objemu produkce, digitalizace vnitřní administrativy a zvyšování konkurenceschopnosti podniků na místních a regionálních trzích. Projekt je zaměřen na obecné zvyšování digitální gramotnosti členů bosenské Komory zahraničního obchodu, představování digitálních inovací a využívání principů průmyslu 4.0.

Povinností AMSP ČR je zrealizování sedmidenní studijní cesty do České republiky pro bosenské účastníky nominované partnerskou stranou. Přesný termín a obsahová náplň studijní cesty bude ustanovena na základě vzájemné komunikace.

Termín realizace: do 30/11/2020

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html