Aid for Trade 2020 – Myanmar

Aid for Trade 2020 – Myanmar

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020 – Myanmar

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Předání zkušeností ČR v oblasti zdravotní péče zejména se zaměřením na zdravotní pojištění a celkový ekonomický management“ v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020.

Hlavním cílem projektu je zprostředkování relevantních informacích odpovědným pracovníkům Ministerstva zdravotnictví a sportu Barmy ohledně fungování českého zdravotního systému. Speciální zaměření bude věnováno implementaci vhodných opatření pro zlepšení stavu zdravotní péče a zdravotního stavu barmských občanů a tím napomoci pozitivnímu hospodářského růstu země a lepšímu zapojení Barmy do mezinárodního obchodu s farmaceutiky a zdravotním materiálem. Školení se bude dále věnovat oblasti fungování farmaceutického průmyslu, zajišťování zdravotnického materiálu a zdravotnických přístrojů, vybavení a pomůcek a v neposlední řadě systému pojišťovnictví.

Povinností AMSP ČR je zrealizování čtyřdenní studijní cesty do České republiky pro barmské účastníky nominované partnerskou stranou a pětidenní poradenské mise českého specialisty v oblasti zdravotnictví do Barmy. Přesný termín a obsahová náplň studijní cesty bude ustanovena na základě vzájemné komunikace.

Termín realizace: do 30/11/2020

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X