Aid for Trade, Vietnam, 2021

Aid for Trade, Vietnam, 2021

Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v letošním roce 2021 realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR nazvaný: „Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů“. Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR „Aid for Trade“. Partnerem na straně beneficiátního státu je Hanojskou asociací malých a středních podniků (HAMESA), se kterou AMSP ČR realizuje první projekt tohoto druhu.

Cílem projektu je předání českého know-how, znalostí a dovedností představitelům Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod budování kapacit a vytváření strategií pro podporu start-upů a tím způsobem posílení podnikatelského sektoru s důrazem na celkovou podporu rozvoje nových, začínajících podnikatelů. Dalším cílem je rovněž posílení spolupráce Hanojské asociace malých a středních podniků s potenciálními partnerskými institucemi a organizacemi v České republice.  Realizace projektu byla v původním záměru plánována jako uskutečnění zahraniční studijní cesty pro delegaci z Vietnamu, nicméně vzhledem k epidemiologické situaci a cestovním restrikcím, které nedovolují představitelům vietnamské strany přicestovat do Prahy, se projekt bude realizovat distančně prostřednictvím uskutečnění série videokonferencí ve virtuálním prostoru.

První hlavní aktivitou projektu je realizace dvoutýdenního odborného programu pro zahraniční účastníky nominované vietnamskou partnerskou stranou, tj. Hanojskou asociací MSP, skládajícího se z cca 10 cca půldenních bilaterálních jednání, videokonferencí zaměřených na oblast metod budování kapacit a strategií pro podporu start-upů ve Vietnamu. Druhou hlavní aktivitou bude cca jednotýdenní série konzultací složených z realizace přibližně 4 cca půldenních videokonferencí českých specialistů s vietnamskými partnery zaměřené na specifické problémy spojené s předmětnou problematikou.

Za nejdůležitější cíl projektu považujeme umožnění vietnamským specialistům získání patřičného přehledu o metodách a postupech, které jsou v České republice pro podporu startupového ekosystému používány.  Získané poznatky pak napomohou našim kolegům ve Vietnamu lépe a cíleněji přistupovat k podpoře a kultivaci podnikatelského prostředí, k podpoře nově vznikajících podniků a tím pádem k celkovému ekonomickému přínosu pro region.

Termín realizace: do 30. 11. 2021

Projekt je financován z programu Zahraniční rozvojové spolupráce, Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html