Akt o datech: Komise navrhla opatření pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech

Akt o datech: Komise navrhla opatření pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech

Komise navrhla nová pravidla ohledně toho, kdo může mít napříč hospodářskými odvětvími přístup k datům generovaným v EU a využívat je. Akt o datech zajistí spravedlnost v digitálním prostředí, povzbudí konkurenční trh s daty, otevře příležitosti pro inovace založené na datech a zajistí větší přístupnost dat pro všechny. Výsledkem budou nové, inovativní služby a konkurenčnější ceny za poprodejní služby a opravy připojených výrobků. Tento poslední horizontální stavební kámen strategie pro data bude hrát klíčovou úlohu v digitální transformaci, v souladu s cíli, které byly vytyčeny v digitální oblasti pro rok 2030.

Více informací naleznete zde:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1113

Zdroj: Evropská komise

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html