Aktivity platformy …a teď česky! i v letošním roce podpořeny ze strany Ministerstva zemědělství!

Aktivity platformy …a teď česky! i v letošním roce podpořeny ze strany Ministerstva zemědělství!

S radostí Vás můžeme informovat, že i v letošním roce budou aktivity platformy …a teď česky! opět podpořeny ze strany Ministerstva zemědělství.

 

Dlouhodobá, konzistentní podpora českého venkova, segmentu drobných zemědělských podnikatelů, lokálních producentů, farmářů a ekologických zemědělců má podle našeho názoru svůj velký smysl. A tak jsme velice rádi, že toto naše přesvědčení sdílejí i představitelé Ministerstva zemědělství, které i v letošním roce finančně podpořilo aktivity našeho projektu.

Můžete se – mimo jiné – těšit na oblíbené vzdělávací kurzy pro drobné zemědělské podnikatele a lokální producenty v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin a na roadshow s propagační spotřebitelsky orientovanou kampaní zaměřenou zejména na zvýšení pozitivního vnímání ekologického zemědělství a podnikání v něm po krajích českých, moravských i slezských. Budeme se těšit na brzkou shledanou s Vámi u našeho informačního stánku na některé z výstav či veletrhů během tohoto roku.

Děkujeme za přízeň!

 

 

 

 

Projekt nazvaný Podpora vzdělávání a propagace pro další rozvoj ekologického zemědělství, zvýšení produkce biopotravin a efektivity jejich distribuce v rámci zemědělské platformy AMSP ČR je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.X