Aktuálně platné autonomní celní suspenze a kvóty

Aktuálně platné autonomní celní suspenze a kvóty

Pokud mají firmy zájem o snížení cla na dovážené zboží, které používají jako surovinu, polotovar nebo komponent
pro vlastní výrobu (a toto zboží není v níže uvedených nařízeních), mohou podat vlastní žádosti o celní suspenzi nebo
kvótu. Této možnosti již využilo mnoho českých firem, úspora jejich celních nákladů se pohybuje v řádu stovek milionů
Kč ročně.

Tuto možnost může využít jakákoli firma v ČR, popř. jakákoli firma v EU,
pokud dotčený produkt vyrábí. Firma může podat proti celní suspenzi či kvótě námitku (což může vést ke zrušení
konkrétní celní suspenze či kvóty).

Základní podmínkou tohoto systému je, že zboží, na které má být celní sazba suspendována, není vyráběno v EU. Více
informací a další podmínky tohoto systému naleznete v aktualizovaném článku na webu MPO: http://www.mpo.cz/dokument10962.html.

Upozorňujeme také, že nejbližší termín pro podání nových žádostí (resp. doručení na MPO) je 23.
8. 2010
.

Níže naleznete dvě nová nařízení Rady EU, která společně se dvěma předchozími nařízeními (viz výše odkaz
na web MPO) tvoří přehled všech aktuálně platných autonomních celních suspenzí a
kvót.

V případě dotazů či připomínek mohou firmy a podnikatelé kontaktovat odpovědného pracovníka MPO:
Ing. Jiří Fronc
Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel. +420 224 852 975
fronc@mpo_cz
www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/  

Zdroj: MPO

Narizeni_Rady_EU_c._565_2010.pdf Narizeni_Rady_EU_c._565_2010.pdf
(723,49 KB)
Narizeni_Rady_EU_c._566_2010.pdf Narizeni_Rady_EU_c._566_2010.pdf
(849,31 KB)amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html