AMSP ČR a cechy navrhují praktickou výuku v moderním pojetí

AMSP ČR a cechy navrhují praktickou výuku v moderním pojetí

Opětovné zavedení praktické výuky na základních školách je jeden ze závěrů úterní Řemeslné rady s předsedou vlády a ministrem školství, které se v režii AMSP ČR zúčastnila skoro třicítka cechmistrů a představitelů profesních spolků. Kdysi populární dílny a pozemky ale budou nahrazeny polytechnickou výukou, která bude propojovat manuální dovednosti a nejnovější technologie. Klasické nástroje tak budou doplňovány instrumenty tzv. Řemesla 4.0 , založené na internetu, vzdálené správě dat, dronech nebo 3D tiskárnách. Žáci základních škol se tak naučí navrhnout a vytisknout např. kryt na mobil, stejně tak se ale naučí zacházet s klasickými nástroji a pomůckami tradičního řemesla. Cíl, který si AMSP ČR vytýčila společně s tuzemskými cechy a středními odbornými školami v Roce řemesel 2016, tak začíná dostávat obrysy. Po jednání s předsedou vlády a ministrem školství se začíná s přípravou zařazení předmětu polytechnické výuky do školních osnov. Podle šetření TN.CZ se z 12.484 respondentů z řad běžné populace vyjádřilo kladně k zavedení praktické výuky do škol plných 91 % dotazovaných. Tomu odpovídá i nedávný průzkum AMSP ČR, ve kterém se pro zavedení této výuky vyslovilo 92 % procent rodičů, 89 % žáků a dokonce 94 % učitelů. O něco menší zájem je potom o znovuvzkříšení předmětu pozemky, který by chtělo 80 % učitelů, 75 % rodičů a 46 % žáků. Řemeslná rada cechmistrů s premiérem, která se bude pravidelně opakovat, se dále dohodla na rychlém zavedení tzv. mistrovských zkoušek, ke kterým se dopracuje příslušná legislativa a rovněž se zahájí systematická podpora duálního vzdělávání.

Fotogalerie:

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html