AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzivu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce. Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnul prezident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická zručnost měly ve světě vždy velmi dobý zvuk. Vyspělost tuzemské ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce spojeny s široku nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou předmětů, které dávaly základ pro udržení trendu české tvořivosti a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto oblastech začínáme ztrácet.

 

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností/rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, což je méně jak polovina než naši podnikatelé.

 

Nesystémová podpora profesně orientovaného vzdělávání, vysoká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence koncepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spolků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech rapidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kvalifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl tzv. hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy AMSP ČR již 20 %. To přináší nejen pokles kvality řemeslné  práce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemohou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění.  Rok řemesel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblastech spojených s řemeslem klíčové změny.

 

Rok řemesel bude cílit jak na koncové zákazníky, pro které bude vytvořen jasný systém porovnávání a garantování kvality, tak na odbornou veřejnost, v rámci které dojde k zásadnímu posílení profesních spolků a odborných škol. Dalším cílovým segmentem bude státní správa, kde dojde jak k zahájení legislativních změn v živnostenském podnikání, tak k cílené podpoře vzdělávání. Důležité zaměření Roku řemesel bude i na domácnostech, s cílem vyšší motivace při rozhodování o studiu na odborných a středních technických školách.

 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Pouštíme se do jedné z nejnáročnějších aktivit v novodobé historii tuzemského podnikání. Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodujících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postupy úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bude trvat i náprava. Zahajujeme dlouhodobou kampaň, na konci které se řemeslo opět stane prestižní a respektovanou profesí.“

 

Jak posílíme kvalitu?

Tlakem na odbornost, posílení rolí profesních spolků a odborných škol, vysvětlováním veřejnosti, jak vybírat kvalitní službu a výrobek. Ve spolupráci se společností Mediatel představujeme největší tuzemský internetový vyhledávač Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který bude nejen zdarma nabízet největší výběr řemeslníků, ale jako vůbec první rozlišuje jejich kvalitu a u prověřených z nich garantuje odbornou práci. Zahajujeme současně masivní kampaň na podporu odborného školství, včetně vyhodnocování kvalitních škol učňovského a středního typu.

 

„Zapojení společnosti Mediatel do projektu Rok řemesel 2016 je logickým pokračováním dvacetileté tradiční spolupráce s řemeslníky a živnostníky a zároveň podporou rozvoje malého a středního podnikání v České republice“, uvádí generální ředitel společnosti Mediatel s.r.o. Luboš Čipera. „Portál Mistriremesel.cz si klade za cíl uspokojit požadavky koncového zákazníka hledajícího služby nebo produkty s maximální kvalitou, garantovanou příslušností k cechu nebo profesnímu spolku“, doplňuje Luboš Čipera.

 

Jak upravíme legislativu?

Připravujeme změny živnostenského zákona, které upraví podmínky pro vstup do řemeslných oborů, a to zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce. Ve spolupráci s profesními spolky, Hospodářskou komorou a příslušnými resorty připravíme podmínky pro mistrovské zkoušky. Budeme iniciovat vytvoření legislativní podpory pro výuku praktických předmětů na základních školách, aktualizaci oborů středních technických škol a jejich větší provázanost s učňovským vzděláváním.

 

“Rok řemesel přichází po Roce technického vzdělávání a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obě témata velmi důležitá. V tomto ekonomicky silném období, kdy je dlouhodobě vysoká poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, je potřeba zaměřit veškerou možnou podporu na tato odvětví, aby se Česká republika co nejdříve dokázala vyrovnat s nedostatkem techniků a řemeslníků,” řekl ministr Jan Mládek.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová k tomu doplňuje: „Technické a odborné vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám MŠMT, dostatečná pozornost a finanční prostředky mohou zajistit růst kvality a vzdělávání této oblasti. Řemesla potřebujeme, techniky taky. Mým cílem proto je umožnit každému dítěti  rozvíjet se v manuálních dovednostech a tvořivosti. Aktuálně máme několik programů, které cílí na podporu manuální zručnosti, polytechnického vzdělávání, odborné přípravy a dalších aktivit již od útlého věku až po středoškolské vzdělání. Rok řemesel velice vítám, jistě přispěje k obnovení prestiže a pomůže popularizovat řemeslo jako důležitou součást udržitelného rozvoje regionů a zajímavou profesní volbu pro mladou generaci.“

 

Jak přesvědčíme veřejnost?

Připravíme desítky předváděcích řemeslných akcí a podpoříme stovky profesních aktivit v regionech. Společně s Komerční bankou a dalšími partnery zviditelníme nejvýznamnější řemeslné počiny a konkrétní profese. Připravujeme pořady s Českou televizí a speciální řemeslné seriály s vydavatelstvím MAFRA. Chystáme desítky publikací, průzkumů, analýz a budeme cíleně přesvědčovat veřejnost, jak vybírat vhodné dodavatele řemeslných služeb, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

 

Ministr zemědělství Marian Jurečka k projektu Rok řemesel 2016 uvádí: „Řemesla a venkov k sobě tradičně patří, jsou jedním z velmi důležitých způsobů, jak udržet na venkově nejenom zaměstnanost, ale i dobrý životní standard obyvatel. Ministerstvo zemědělství podporuje řemesla například investicemi na založení nebo rozvoj pekárny, pivovaru, nebo truhlářské dílny.  Jde nám o to, aby se na venkově rovnoměrně rozvíjely všechny oblasti, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný život.“

 

„Jsme rádi, že můžeme navázat na dosavadní spolupráci s AMSP na projektu Fandíme řemeslu a dále tak rozšířit podporu řemeslníků a řemeslných cechů jako tradičně významné skupiny klientů Komerční banky“, uvádí Radek Basár, zástupce výkonného ředitele Marketing a Komunikace Komerční banky a.s.

 

„Úlohou médií je společenskou odpovědností podporovat smysluplné projekty. Mediální skupina MAFRA chce přispět ke snaze  přesvědčit veřejnost, že řemeslo, které mělo v ČR kdysi tradici, si opět  zaslouží větší respekt.  AMSP ČR  přišla v loňském roce s nabídkou na partnerství  k projektu, který má řemeslnou tradici  v ČR obnovit,  a tak v MF DNES, největším zpravodajském deníku u nás,  vycházel  na podzim seriál NEJ řemeslníci, kde jsme představovali nejlepší  zástupce jednotlivých cechů a řemeslných profesí ve všech krajích. Toto předkolo naší spolupráce  bylo úspěšné, a proto jsme se dohodli na spolupráci i v roce 2016 a stali se Generálním mediálním partnerem projektu Rok řemesel 2016,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA, a.s.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_2016_01_21_Rok_remesel_zahajeni.doc TZ_2016_01_21_Rok_remesel_zahajeni.doc (328,50 KB)

Analýza ke stažení zde:
Analyza_remesel2_AMSP_CR_leden_2016.pdf Analyza_remesel2_AMSP_CR_leden_2016.pdf (403,83 KB)


Fotografie ze slavnostního zahájení veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha, tiskové konference a předávání Ocenění za řemeslný počin (21.1.2016):

galerie_st__echy_540px.pnghttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X