AMSP ČR k elektronické evidenci tržeb

AMSP ČR k elektronické evidenci tržeb

S ohledem na aktuální projednávání návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb v Poslanecké sněmovně a množící se dotazy na AMSP ČR, vydává Asociace malých a středních podniků a živnostníků následující stanovisko.

AMSP ČR podporuje elektronickou evidenci tržeb za předpokladu, že budou naplněny klíčové dohody, které vzešly z dlouhodobého vyjednávání mezi Ministerstvem financí a AMSP ČR. Rozhodujícím požadavkem, který musí být bezezbytku naplněn je snížení DPH, a to z 21 % na 15 %, přičemž AMSP ČR bude dále usilovat o snížení až k hranici 10 %. Dalším zásadním požadavkem pro udržení podpory AMSP ČR  je to, že nebude povinnost zákazníka brát si účtenku a tzv. účtenková loterie se nestane průběžným kontrolním nástrojem režimu EET. Současně bude poskytnuta dohodnutá sleva 5 tisíc korun z daňové povinnosti na pořízení přístroje pro OSVČ, přičemž vybrané profese, které budou mít manipulační problém s přístrojem, budou z režimu EET vyjmuty. AMSP ČR současně požaduje, aby jakákoliv další jednání o rozšíření EET na ostatní skupiny, včetně jednání o případných výjimkách, začala až po důkladné analýze segmentu maloobchodu, velkoobchodu, restaurací a ubytovacích služeb. Tuto analýzu, má-li být vypovídající, není možné podle Asociace provádět dříve, než po ukončení kalendářního roku, ve kterém byla EET spuštěna u prvních segmentů podnikatelů.

 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Podle poslední analýzy využívá běžně elektronickou formu komunikace 95 % OSVČ. Průzkumy mezi malými a středními podnikateli jasně ukazují, že hlavní obava podnikatelů vůbec nevyplývá z pořízení přístroje, problému připojení se na internet, nákladu na pořízení ani z elektronického přenosu dat, ale z toho, aby je celý režim nezdržoval od hlavní práce. Proto považujeme za nezbytné, aby se v první vlně otestovaly provozovny, které ve většině podobný systém např. na bázi pokladen používají a kde je dnes většinový souhlas podnikatelů s EET, tedy hlavně maloobchod a restaurace. Teprve poté je možné vážně diskutovat o rozšíření EET. Elektronizace obchodních transakcí je v budoucnosti nevyhnutelný krok, nicméně forma, která bude zvolena, musí být řádně odzkoušena. Bude-li se postupovat tímto způsobem, nemáme problém EET podpořit.“


Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2015_07_10_TZ_Stanovisko_AMSP_CR_k_elektronicke_evidenci_trzeb.doc TZ_2015_07_10_TZ_Stanovisko_AMSP_CR_k_elektronicke_evidenci_trzeb.doc (97,50 KB)amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html