AMSP ČR napomáhá rozvoji lokálního zemědělství v Zambii

AMSP ČR napomáhá rozvoji lokálního zemědělství v Zambii

AMSP ČR připravila ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (Zambia Development Agency) nový mezinárodní projekt rozvojové spolupráce: „Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains“ (zkráceně CACHA).

Hlavním cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost zambijských zemědělských center, zajištění jejich vstupu na lokální, národní a mezinárodní trhy a jejich stabilního napojení na světové hodnotové řetězce (tzv. GVCs).

Konkrétně má tento projekt má za cíl podpořit nedostatečně rozvinuté pěstování manioku jedlého známého také jako cassava či tapioka. Zemědělství je pro zambijské HDP zásadním sektorem. V současné době je však potenciál rostlinné výroby, zejména manioku, do značné míry nevyužitý a funguje pouze na nejnižší úrovni. Situaci v současné době nepomáhá ani celosvětová pandemie. Jádro problému spočívá především v nedostatku know-how a dovedností příslušných zúčastněných stran, a to v oblastech udržitelného pěstování plodiny a agropodnikání, jako je propagace a diverzifikace produktů, finanční plánování a vytváření přidané hodnoty produktů.

AMSP ČR pro vybrané zambijské reprezentanty zrealizuje v průběhu roku 2021 týdenní studijní cestu do České republiky a týdenní misi 4 českých odborníků v oblasti agropodnikání a strategického plánování do Zambie. Nakonec bude vytvořena finální zpráva „Peer Review Report“ shrnující jednotlivá doporučení a navrhující konkrétní kroky pro další rozvoj. V případě nepříznivého vývoje pandemie Covid-19 bude projekt realizován pomocí online jednání, seminářů a videokonferencí.

Cílem projektu je pomoci posílit místní a regionální rozvoj v Zambii. AMSP ČR se zasazuje přispět k mezinárodním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), a to konkrétně cílům č.8 – Důstojná práce a ekonomický růst, č. 12 – Odpovědná výroba a spotřeba a č. 15 – Život na souši. Více informací o SDGs naleznete na: www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/.

Projekt je realizován za finanční podpory Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP Challenge Fund) a finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Více o programu na www.UNDP.czhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X