AMSP ČR navrhla zjednodušení pravidel pro výplatu náhrady 25.000 Kč pro OSVČ

AMSP ČR navrhla zjednodušení pravidel pro výplatu náhrady 25.000 Kč pro OSVČ

Praha, 3. dubna 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již dříve sdělila, že vítá postoj vlády týkající se schválení nějakého mechanismu kompenzace pro živnostníky, aby při nemožnosti pracovat nezůstali na čistém dně. Protože u nás chybí krizová legislativa, na podobný scénář nebyl nikdo připraven. I to je důvod, proč došlo k natolik nešťastnému nastavení parametrů pomoci živnostníkům, na niž by řada z nich vůbec nedosáhla.

Ministryně financí Alena Schillerová ve čtvrtek 2. dubna 2020 svolala schůzku s několika zástupci podnikatelů a živnostníků, na níž AMSP ČR tlumočila frustraci OSVČ z chystané byrokracie, a ověřovala, zda cílem má být skutečně rychlá a účinná pomoc. Stanovisko AMSP ČR je konzistentní – každá složitost pohltí i dobře míněné počiny.

Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková, která se schůzky zúčastnila, k tomu dodává: „Stoprocentně spravedlivý a nezneužitelný systém v takové časové nouzi nastavit nelze. Má-li být pomoc účinná, musí odejít hned – nechceme patrně skončit jako v Itálii, kde se ta sociální síť ukazuje být hodně děravá.“

Navrhli jsme proto systém s co nejširším zahrnutím typů OSVČ, protože minimálně v sekundárním dopadu byl na příjmové straně postižen téměř každý. U velké řady živnostníků to byl pád na absolutní nulu ze dne na den.

V této situaci je nutno mít nadhled: možná se najde někdo, kdo systém zneužije, ale rozhodně by nešlo o masivní jev, a pořád lépe, než aby sítem propadli ti, kteří se snaží, rostou, platí daně a odvody, jen se nevejdou do úřednické tabulky“, upřesňuje postoj AMSP ČR její místopředsedkyně Pavla Břečková.

Dalším naším požadavkem bylo zahrnutí i těch OSVČ, kteří nepodnikají celý rok, a současně i těch, kteří svou živnost zahájili letos. Ti byli z původního návrhu vyloučeni. Nelze totiž předpokládat, že jde o spekulanty, neboť pandemii koronaviru v současném měřítku v ČR nečekal ani ten, kdo disponuje matematickými modely, natož běžný živnostník.

Posledním zásadním požadavkem AMSP ČR bylo, aby se podpora týkala i těch OSVČ, kteří v březnu v panice přerušili živnost kvůli nejasné situaci a téměř dvoutýdenní absenci informací, zda je pro ně nějaká pomoc zvažována. „Živnostníci tradičně spoléhají spíše sami na sebe, nejsou zvyklí na žádnou přímou finanční podporu státu, ještě se to v historii nikdy nestalo. Situaci neprospělo ani dlouhé mlčení vlády, a ti lidé hledali jakoukoli – i minimální – možnost, jak nezůstat na dně, v tom žádnou vypočítavost rozhodně nevidím,“ upřesňuje Pavla Břečková.

Diskutována byla i potřeba postupného uvolňování restrikcí, jež považujeme za klíčové. Jsme přesvědčeni, že nejvíce pomůže podnikatelům návrat do byznysu. Žádáme o instrukce, jak je počítáno s postupným uvolňováním restrikcí, aby naši podnikatelé věděli s drobným předstihem, kdy budou moci opět otevřít. Současně bude nutné alespoň provizorně avizovat, jak budou tyto provozy fungovat v “novém světě”, tedy například kolik lidí najednou bude moci být v provozovně, v obchodě, na cvičení jógy a podobně.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-04-03-AMSP ČR navrhla zjednodušení pro OSVČ a 25.000 Kčhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html