AMSP ČR pokračuje v rozvoji e-komerce v Zambii

AMSP ČR pokračuje v rozvoji e-komerce v Zambii

AMSP ČR pokračuje v naplňování závazků Memoranda o porozumění se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) a v letošním roce připravila intenzivní týdenní školící misi v Lusace. Mise se uskutečnila ve dnech 26.8. – 3.9.2023 a jejím cílem bylo poskytování know-how v oblasti e-komerce a systémového rozvoje mikro, malých a středně velkých inovativních podniků a start-upů.

Misi vedla seniorní projektová manažerka AMSP ČR Kristýna Strnadová a odborná školení zajistila paní Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj ve společnosti CzechInvest a předsedkyně řídícího výboru ESA BIC Prague, a pan Martin Svoboda, manažer pro legislativu a státní správu v Asociaci pro elektrickou komerci APEK. Zahájení programu se účastnil také reprezentant Velvyslanectví ČR v Lusace pan Milan Kalců z ekonomického a rozvojového úseku.

V průběhu týdne bylo zrealizováno 7 odborných seminářů, kterých se účastnili vybraní zástupci ZDA spolu s reprezentanty z dalších státními organizacemi jako je Agentura pro rozvoj Zambie, Obchodní a průmyslová komora, Ministerstvo komerce, obchodu a průmyslu, Ministerstvo pro rozvoj malých a středních podniků, Institut SMART Zambia, Asociace výrobců Zambie a dále reprezentanti velvyslanectví České republiky v Lusace a neziskové organizace Charita Česká republika. Školení tak fungovala nejen jako vzdělávací aktivita, ale také jako možnost propojení tamních organizací věnující se agendě podpory MSP a jejich technologického rozvoje. Součástí mise byly také 2 osobní návštěvy ve vybraných malých podnicích, konkrétně firmy Queen of Chitenge Fashion z oděvního průmyslu a firmy Truvium z potravinářského průmyslu.

Projekt je financován z programu rozvojové spolupráce Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html